PSALMS 64
NLV

PSALMS 64

64
God sien alle
kwaadstokery
1Vir die koorleier: ’n Psalm van Dawid.
2O God,
luister tog na my klag.
Beskerm my teen die dreiging
van my vyande.
3Beskut my teen sameswerings
van kwaadwillige mense,
teen die kwaadstokery
van hulle wat onreg doen.
4Hulle wat hulle tong
skerp maak soos swaarde,
soos pyle
met bitter woorde skiet,
5om uit hinderlae
op die onskuldige te skiet,
om onverwags op hom te skiet
sonder om bang te wees.
6Hulle spoor mekaar aan
tot bose dade;
in die geheim
beplan hulle lokvalle.
Hulle vra:
“Wie sal dit ooit raaksien?”
7Hulle beplan misdaad, en sê:
“Ons het ’n volmaakte plan!”
Die mens se gedagtes
en bedoelings
is inderdaad baie duister.
8Maar God tref hulle met ’n pyl,
en skielik is hulle gewond.
9Hulle eie woorde
laat hulle struikel.
Elkeen wat dit sien,
skud die kop.
10Dan sal almal,
vervul met ontsag,
getuig oor die dade van God
en iets van sy werke verstaan.
11Die regverdiges sal bly wees
in die Here,
en skuiling soek by Hom.
Al die opregtes van hart
sal Hom prys.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Learn More About Nuwe Lewende Vertaling