PSALMS 5
NLV
5
Luister na my, Here
1Vir die koorleier: Met fluitspel.
’n Dawidspsalm.
2O Here,
luister tog na my gebed;
gee aandag
aan my versugting.
3Luister tog
na my geroep om hulp,
my Koning en my God,
want dis tot U dat ek bid.
4Here,
in die oggend
sal U my stem hoor.
Soggens bring ek my versoeke
vol verwagting na U toe.
5O God,
U verdra geen boosheid nie;
en sonde
vind by U geen tuiste nie.
6Verwaandes
kan nie voor U kom nie;
U haat almal
wat kwaad bewerk.
7U vernietig hulle
wat leuens vertel.
Die Here verafsku
moordenaars en bedrieërs.
8Maar ek kan u huis binnegaan
op grond van u troue liefde;
in u heilige tempel
sal ek met ontsag aanbid.
9Leer my tog wat reg is, Here,
vanweë my vyande,
en u pad,
maak dit voor my reguit.
10Hulle praat nie
die waarheid nie,
en begeer ander se vernietiging.
Hulle keel is ’n ope graf,
hulle tong is pure vleiery.
11O God, verklaar hulle skuldig.
Laat hulle gevang word
deur hulle eie planne.
Jaag hulle weg
oor hulle baie sondes,
want hulle is opstandig
teen U.
12Laat almal wat by U skuil,
bly wees,
laat hulle altyd juig.
Beskerm dié
wat u Naam liefhet
sodat hulle oor U
kan jubel.
13Want U seën die vromes, Here,
u genade beskerm hulle
soos ’n skild.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling