PSALMS 3
NLV
3
God is my redding
1’n Dawidspsalm toe hy voor
sy seun Absalom gevlug het.
2O Here,
ek het so baie vyande;
so baie kom teen my in opstand.
3So baie sê:
“God sal hom nooit red nie!”
Sela
4Maar U, Here,
is ’n skild rondom my.
U herstel my eer,
U lig my kop weer op.
5Ek het tot die Here geroep.
Vanaf sy heilige berg
het Hy my geantwoord.
Sela
6Ek het gaan lê en slaap
en weer wakker geword,
want die Here
het oor my waggehou.
7Ek is nie bang
vir tienduisende mense
wat my van alle kante
bedreig nie.
Sela
8Staan op, Here!
Bevry my tog, my God!
U het al my vyande
op die kakebeen geslaan,
die tande van die goddeloses
het U gebreek!
9Verlossing kom van U, Here.
Mag u seëninge op u volk rus.
Sela

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling