PSALMS 146
NLV
146
Hy wat hoop op God
1Prys die Here!
Met my hele wese
wil ek die Here loof.
2Ek wil die Here prys
solank ek lewe.
Ek wil lofliedere bring aan my God
terwyl ek nog daar is.
3Moenie op magtiges vertrou,
of op mense
wat nie kan red nie.
4Sy asem hou op,
en hy word weer grond.
Skielik kom al sy planne
tot ’n einde.
5Gelukkig is hy wie se hulp
die God van Jakob is,
wat sy hoop vestig
op die Here sy God
6wat hemel en aarde gemaak het,
die see en alles daarin,
en wat altyd sy beloftes nakom;
7wat reg laat geskied
aan verdruktes,
en kos gee
vir dié wat honger is.
Die Here bevry
die gevangenes.
8Die Here laat die blindes
weer sien.
Die Here ondersteun dié
wat swaarkry.
Die Here het die regverdiges lief.
9Die Here beskerm
die vreemdelinge.
Hy ondersteun weeskinders
en weduwees,
maar die pad van bose mense
maak Hy skeef.
10Die Here regeer vir altyd.
Sion, jou God is koning,
geslag na geslag!
Prys die Here!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling