PSALMS 110
NLV
110
Die kroning van die
koning
1’n Dawidspsalm.
Die Here het vir my heer gesê:
“Sit op die ereplek
aan my regterkant
totdat Ek jou vyande
verneder het
tot ’n voetbankie
onder jou voete.”
2Uit Sion sal die Here
u heerskappy uitbrei;
u sal heers oor u vyande.
3U volk
sal as vrywilligers diens doen
op die dag van u magsbetoon.
Op die heilige berg,
wanneer die dag breek,
kom u jong manne soos die dou.
4Die Here het ’n eed afgelê
en sal dit nie herroep nie:
“Jy is priester vir altyd,
volgens die orde
van Melgisedek.”
5Die Here staan
aan u regterhand.
Op die dag van sy toorn
sal Hy konings verpletter.
6Hy sal die nasies oordeel
en hulle dooies sal oral lê.
Hy sal hulle leiers verpletter
oor die hele aarde.
7Maar Hy sal Hom verkwik
uit die spruite langs die pad,
want Hy sal seëvierend wees.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling