PSALMS 108:9

PSALMS 108:9 NLV

Gilead is Myne, en Manasse behoort aan My. Efraim sal my krygsmanne oplewer, en Juda my konings.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share