PSALMS 108
NLV
108
My vertroue is in U,
o God!
1’n Dawidspsalm. ’n Lied.
2Ek vertrou geheel en al op U, o God.
Ek wil sing, ja,
U heelhartig eer.
3Word wakker, harp en lier!
Ek wil die dagbreek
wakker maak!
4Voor die volke wil ek U prys,
Here,
onder die nasies
wil ek u lof besing.
5Want u trou
is hoog bo die hemele,
u waarheid reik
tot in die wolke.
6Wees verhewe
tot bo die hemele, o God,
en laat u heerlikheid erken word
oor die hele aarde.
7Red ons met u krag en help ons
sodat U u geliefde volk
kan red.
8God het dit
by sy heiligheid belowe:
As oorwinnaar
sal Ek Sigem verdeel
en die vallei van Sukkot uitmeet.
9Gilead is Myne,
en Manasse behoort aan My.
Efraim
sal my krygsmanne oplewer,
en Juda my konings.
10Moab
sal my nederige dienaar word
en Edom sal my slaaf wees.
Oor Filistea juig Ek
as oorwinnaar.
11Wie sal my lei
na die versterkte stad?
Wie sal my na Edom toe bring?
12Het U ons verwerp, o God?
Gaan U, o God,
nie saam met ons leërs
opruk nie?
13Help ons tog teen ons vyande,
want menslike hulp
is waardeloos.
14Met God se hulp
sal ons seëvier,
want Hy sal ons vyande vertrap.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling