PSALMS 107:40

PSALMS 107:40 NLV

tref Hy hulle leiers met vernedering sodat hulle rondswerf in ’n woesteny sonder ’n pad.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to PSALMS 107:40