SPREUKE 5
NLV
5
Die gevaarlike vrou
1My seun,
slaan ag op my wysheid.
Dink goed na oor my raad.
2Dan sal jy self
ook goeie oordeel
aan die dag kan lê.
Jy sal met gesag kan praat.
3Die onsedelike vrou
kom met soet woordjies.
Haar tong is gladder as olie.
4Die einde daarvan
is egter so bitter soos gif.
Sy is so gevaarlik
soos ’n tweesnydende swaard.
5Haar pad lei na die dood.
Elke tree saam met haar
is ’n tree nader aan die graf.
6Sy gee niks om
of jy reg lewe nie.
Sy loop met jou ’n koers
wat sy self nie eers weet
waarheen dit gaan nie.
7My seuns, luister na my.
Moenie afdwaal
van my woorde nie.
8Bly ver weg van hierdie vrou.
Kom nie naby haar huis se deur nie.
9Jy gaan jou lewenskrag
aan ander afstaan.
Jy gaan jou beste jare
op ’n hartelose mens vermors.
10Buitelanders
sal die voordeel
van jou besittings geniet.
Jou swaar verdiende inkomste
sal in die huis
van vreemdes beland.
11Jy gaan teen die einde van jou lewe
lê en kreun
wanneer jou liggaam
verteer word.
12Jy gaan jouself verwyt:
“Ek wou nie luister
na vermaning
en my steur
aan teregwysing nie.
13Waarom het ek
nie liewer geluister
na wat my leermeesters
gesê het nie?
Waarom het ek
nie my ore oopgemaak
toe hulle my geleer het nie?
14Amper het ek geheel en al
in slegtigheid verval,
voor die oë
van die hele samelewing.”
15Drink die water uit jou eie put.
Drink by jou eie fontein.
16Moet jou fonteine
in die strate uitloop?
Moet jou water
die pleine oorstroom?
17Hou jou water vir jouself.
Deel dit nie met vreemdelinge nie.
18Laat jou eie fontein
vir jou tot seën wees.
Geniet jou eie jong vrou.
19Sy is die bokkie wat jy liefhet.
Laat haar borste
vir jou vreugde gee.
Laat haar liefkosings
jou die hele tyd oorweldig.
20My seun,
waarom sou jy meegevoer raak
deur ’n slegte vrou?
Waarom sou jy liefde
by ’n vreemde vrou gaan soek?
21Die Here sien alles
wat ’n mens doen.
Hy weeg elke tree wat jy gee.
22Die goddelose mens
se eie sondes
maak van hom ’n gevangene.
Dit draai hom vas
in sy eie sonde.
23Hy kon homself nie beheer nie;
daarom gaan hy sterf.
Hy verdwaal
omdat hy dwase dinge doen.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling