SPREUKE 13
NLV
13
1’n Wyse seun laat sy pa toe
om hom reg te help.
Een wat met alles spot,
steur hom nie eens
aan dreigemente nie.
2Wat ’n mens sê,
kan goeie dinge vir jou bring.
Hulle wat afvallig is,
soek net na geweld.
3Iemand wat op sy woorde let,
bewaar sy lewe.
’n Eindelose gepratery
kan alles ruïneer.
4Luiaards begeer baie dinge,
maar hulle kry dit nie.
Mense wat hard werk,
kry alles
wat hulle begeer.
5Regverdige mense haat leuens.
Goddelose mense
bring skade en skande
oor hulleself.
6Geregtigheid bewaar dié
wat onberispelik lewe.
Goddeloosheid
vernietig die sondaar.
7Sommige mense gee voor
hulle is ryk,
maar hulle het eintlik niks nie.
Ander maak of hulle arm is,
maar intussen besit hulle baie.
8Die ryk man het geld
om homself mee los te koop.
Die arm man
kan nooit
afgedreig word nie.
9Die lewe van die regverdiges
is vol vreugde.
Die lewenslig van goddeloses
word uitgedoof.
10Selfvoldaanheid
lei altyd tot rusies.
Hulle wat na ander luister,
het wysheid.
11Rykdom wat maklik kom,
verdwyn net so maklik.
Wie bietjie vir bietjie
bymekaarmaak,
het naderhand baie.
12Verwagtings
wat nie realiseer nie,
lei tot mismoedigheid.
’n Begeerte wat vervul word,
is soos ’n boom wat lewe gee.
13Hy wat hom nie steur
aan raad nie,
soek na moeilikheid.
Hy wat hom aan die reëls steur,
sal die goeie vrugte daarvan pluk.
14Die raad wat wyse mense gee,
is soos ’n fontein
met water wat lewe gee;
as jy dit volg,
ontsnap jy die lokvalle
van die dood.
15Mense het respek vir iemand
wat goeie insig het.
’n Onbetroubare mens
loop ’n pad van vernietiging.
16’n Verstandige mens
dink voor hy iets doen.
Dwase mense
verkondig hulle dwaasheid
aan die wêreld.
17’n Onbetroubare boodskapper
kry moeilikheid.
’n Gesant wat jy kan vertrou,
bring voorspoed.
18Hy wat hom
nie wil laat reghelp nie,
beland in armoede
en vernedering.
Hy wat ’n teregwysing
ter harte neem,
ontvang eer.
19Begeertes wat vervul word,
bring vreugde;
dwase mense het ’n afkeer daaraan
om kwaad te vermy.
20Hy wat met wyse mense meng,
verkry self ook wysheid.
Meng jou met dwase
en jy word self soos hulle.
21Teëspoed lê op die hakke
van die sondaars.
Die regverdiges
word met voorspoed beloon.
22’n Goeie mens
laat iets na vir kleinkinders.
’n Sondaar se besittings
beland by die regverdiges.
23Wanneer armes se grond
bewerk is,
gee dit genoeg kos vir hulle;
maar deur onreg
word die kos
van hulle af weggevat.
24Hy wat sy seun
nie dissipline leer nie,
het hom nie regtig lief nie.
As hy hom liefhet,
sal hy hom dissiplineer.
25Die regverdige mens
het oorgenoeg om te eet.
Goddelose mense
bly altyd honger.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling