SPREUKE 14
NLV
14
1’n Verstandige vrou
bevorder die belange
van haar huis.
’n Dwase vrou
is self verantwoordelik
vir die agteruitgang
van haar huis.
2Die persoon wat opreg lewe,
het respek vir die Here.
Die een wat draaie loop,
het nie eerbied vir Hom nie.
3Die verwaande se woorde
sny ’n lat vir homself.
Die woorde van wyse mense
beskerm hulle.
4As daar nie vee is nie,
is die voerkrip wel skoon;
maar sonder ’n sterk os
is daar ook nie ’n oes nie.
5’n Betroubare getuie lieg nie.
’n Vals getuie
loop oor van leuens.
6Al soek ’n spotter na wysheid,
sal hy dit nooit kry nie.
’n Verstandige mens
versamel maklik kennis.
7Vermy ’n dwase mens.
By hom
sal jy niks kan leer nie.
8Die wysheid
van ’n verstandige mens
leer hom om sy lewe te verstaan.
Die dwaasheid
van ’n dwase mens
mislei hom.
9Dwase spot oor skuldoffers.
Dié wat opreg lewe,
ervaar versoening.
10Net ’n mens self verstaan
die bitterheid in sy hart.
Niemand anders
kan sy vreugde
voluit deel nie.
11Die goddelose se nageslag
sterf almal uit.
Die opregtes
het ’n groot nageslag.
12Dit lyk dalk vir iemand
of hy die regte ding doen;
agterna kom dit uit
dat dit na die dood gelei het.
13Lag kan hartseer wegsteek;
as die vrolikheid verby is,
bly die verdriet nog agter.
14’n Onbetroubare mens
kry sy verdiende loon.
’n Goeie mens
pluk die vrugte
van sy goedheid.
15’n Dwaas
glo alles wat hy hoor.
’n Verstandige mens
oorweeg elke tree wat hy gee.
16’n Wyse persoon is versigtig,
hy vermy die kwaad.
’n Dom mens is oorverseker
en gaan maar net aan
sonder om te dink.
17Iemand wat kort van draad is,
doen dom dinge.
Almal haat ’n agterbakse mens.
18’n Dom mens ly
onder sy eie dwaasheid.
Verstandige mense
word met kennis bekroon.
19Slegte mense
moet buig voor goeie mense,
en goddelose mense
by die deur van regverdiges.
20’n Arm mens word verstoot,
selfs deur sy buurman.
’n Ryk man
het baie mooiweersvriende.
21Dit is sonde
om jou buurman te verag.
Geseënd is hulle
wat die behoeftiges help.
22Iemand wat kwaad wil doen,
verloor sy rigting.
Iemand wat goeddoen,
sal die liefde en lojaliteit
van ander geniet.
23Inspanning bring voorspoed;
’n nuttelose gesit en praat
bring gebrek.
24Wyse mense
word met rykdom bekroon.
Dwaasheid van dwase mense
lei tot nog meer dwaasheid.
25’n Eerbare getuie red lewens,
’n vals getuie
steek ander in die rug.
26Hy wat ontsag het
vir die Here,
geniet sekuriteit;
sy kinders
vind vastigheid by hom.
27Ontsag vir die Here
is ’n bron van lewe;
dit beskerm jou
teen die strikke van die dood.
28’n Koning se aansien groei
volgens die getal
van sy onderdane;
as die bevolking krimp,
gaan hy te gronde.
29’n Geduldige mens het baie insig.
Iemand wat kort van draad is,
stal sy dwaasheid uit.
30Innerlike kalmte
bevorder die gesondheid.
Jaloesie vreet ’n mens op.
31Iemand wat ’n arm mens
verdruk,
beledig die Een
wat hom gemaak het.
Hy wat hom oor ’n arme ontferm,
eer God.
32Die goddelose kom tot ’n val
deur sy eie boosheid.
Die regverdige het ’n toevlug
wanneer hy doodgaan.
33Wysheid vloei voort
uit ’n verstandige hart,
ook as iemand tussen dwase beweeg,
kom dit na vore.
34Regverdigheid
maak ’n volk sterk.
Sonde bring skande oor ’n volk.
35’n Koning het vreugde
in bedrewe amptenare.
Hy word kwaad
vir een wat skande maak.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling