Uruti 4:11

Uruti 4:11 SPPNT

Bàanni shiinbii puni, ka pire si jwo l'a pyi pire ɲyii na, maa jwo: «Kile u li pyi ŋge ceeŋi u ŋge u u ŋkor'a jyè mu pyɛnge e ke, u pyi Arasɛli ná Leya fiige, mpii mú shuunni pi a Izirayɛli bage sìi ke. Ma nàfuuŋi u púgo, Efirata tùluge e, mu mɛge ku táan, Kile u ma yaha mà pyà mɛge le Bɛtilehemu kànhe e.
SPPNT: KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE
Share