YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Meging Tau Ya ing Amanu
1Atyu ne ing Amanu#1:1 King Griego o king orihinal: Logos. bayu ya melalang ing yatu. Kayabe ne ning Dios ing Amanu at nung nanu ya ing Dios makanyan ya naman ing Amanu. 2Ibat na king kamumulan kayabe na ne ning Dios ing Amanu, 3at king kapamilatan na ning Amanu lelang na ning Dios ing sablang bage; alang nanumang mepalyari king melalang nune mu king kapamilatan na. 4Atyu keya ing bie#1:4 O kaya: Megumpisa keya ing bie. at iting bie ya ing migdalang sala karing tau. 5Saslag ya ing sala king karalumduman at e ne adaig ning karalumduman.
6 # Mt 3:1; Mc 1:4; Lc 3:1, 2. Tinubud ne ning Dios ing metung a tau; ing lagyu na Juan. 7Dinatang ya ban munie patutu tungkul king sala ban king kapamilatan na ning pamipatutu na maniwala la ding sabla. 8Aliwa i Juan ing sala; dinatang ya ban munie patutu tungkul king sala. 9Iti ya ing tune sala a daratang king yatu ban munie sala karing sablang tau.
10Atyu ne ing Amanu king yatu, oneng e ne akilala ning yatu agyamang lelangan ne ning Dios ing yatu king kapamilatan na ning Amanu. 11Dinatang ya king sarili nang balen, oneng e re tinggap ding kabalen na. 12Makanyan man karetang tinanggap at meniwala keya binie na ing karapatan a maging anak na la ning Dios. 13Meging anak na la ning Dios e king kapamilatan na ning daya o ning pamitan ning laman o ning dapat ning tau; ing Dios mismu ya ing Ibpa ra.
14Meging tau ya ing Amanu at mekipanuknangan ya kekatamu. Ikit mi ing kamalan na a mitmung lugud at katutuan, ing kamalan a mangaintulid mung bukud king bugtung nang Anak ning Ibpa.
15Minie yang patutu i Juan tungkul keya. Ngana, Ya ing amanuan ku kanitang sinabi ku kekayu, Datang ya kaybat ku, oneng maygit ya kanaku, uling atyu ne bayu ku pa mibait.
16Uli na ning ganap nang lugud tinanggap tamu ngang grasya, at grasya pa. 17Binie ne ning Dios ing Kautusan king kapamilatan nang Moises, oneng ing lugud na at katutuan miras karing tau king kapamilatan nang Jesu-Cristo. 18Ala pang menakit king Dios; oneng mipakilala ya ing Dios karing tau king kapamilatan na ning bugtung nang Anak; ing Anak a kayabe ning Ibpa king panga-Dios at kaluguran nang tutu.
Ing Patutu nang Juan a Maminyag
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19Iti ing patutu nang Juan kanitang mitubud lang pari at Levita ding Judio ning Jerusalem ban ikutang da keya: Ninu ika?
20Pigtapat nang Juan at e na pepayalian, nune sinabi nang malino, Aliwa aku ing Cristo.
21 # Mal 4:5; Deut 18:15, 18; Sir 48:10, 11. Kitnan deng pasibayu, Nung makanyan, ninu ika? Ika i Elias?
Pekibat nang Juan, Aliwa aku.
Kitnan da ne naman, Ika ing Propetang panenayan me?
Aliwa, nganang mekibat Juan.
22Ngara pa, Ninu wari ika? Sabian mu ban atin keng apakibat karetang mitubud kekami. Nanu ing asabi mu tungkul king kekang sarili?
23 # Isa 40:3. Mekibat ya i Juan,
Aku ing siwala nitang kukulait king disyerto:
Itulid ye ing dalan a dalanan ning Ginu!
(Iti ya ing sinabi ning propeta Isaias.)
24Ding taung deti tubud lang ibat karing Pariseo. 25Kitnan da ne naman i Juan, Baket maminyag ka ngening aliwa pala ika ing Cristo o i Elias o ing Propeta?
26Nganang mekibat Juan, Maminyag ku king danum, oneng libutad yu ating metung a e yu akikilala. 27Ya ing daratang kaybat ku at e ku karapatdapat agyang kalag mu karing tali da ring sandalyas na.
28Iti mepalyari karin Betania, king kangatba ning Ilug ning Jordan nung nu ya maminyag i Juan.
Ing Kordero na ning Dios
29Kabukasan, ikit neng Juan i Jesus at lalapit ya keya. Nganang Juan, Oyan ing Kordero ning Dios a milalako king kasalanan ning yatu! 30Ya ing amanuan ku inyang sinabi ku, Ing daratang kaybat ku maygit ya kanaku, uling atyu ne bayu ku pa mibait. 31E ku balu kanita nung ninu ya, agyamang dinatang kung maminyag king kapamilatan ning danum ban mipakilala ya king Israel.
32Iti ya ing patutu nang Juan, Ikit ke ing Espiritu a kukuldas anting patipati a ibat banua at menatili ya keya. 33E ku balu kanita nung ninu ya; oneng ing mitubud kanaku ban maminyag king kapamilatan na ning danum ya ing sinabi kanaku, Ing akit mung kuldasan na at panatilian ning Espiritu, ya ing maminyag king kapamilatan ning Banal a Espiritu. 34Ikit ku iti at patutuan ku king ya ing Anak ning Dios.
Ding Mumunang Alagad nang Jesus
35Kabukasan, atyu ne naman karin i Juan; kayabe na la ding adua karing alagad na. 36Ikit neng lalabas i Jesus at nganang sinabi, Oyan ing Kordero na ning Dios!
37Dimdam da ring aduang alagad ing sinabi nang Juan at tinuki la kang Jesus. 38Melikid ya i Jesus at kitnan na la inyang ikit nang tutukian de, Nanu ing panintunan yu?
Mekibat la, Rabbi (ing buri nang sabian niting amanu, Maestro), nu karin ka manuknangan?
39Nganang mekibat Jesus karela, Tara, lawan yu. Tinuki la kang Jesus at ikit de ing tuknangan na; menatili lang kayabe na king aldong ita. (Mag-a-alas kuatro na ning gatpanapun kanita).
40Ing metung karing aduang mekaramdam king pamagsalita nang Juan at tinuki kang Jesus ya i Andres a kapatad nang Simon Pedro. 41Kanita mu rin penintun neng Andres i Simon a kapatad na. Inyang ikit ne, sinabi na kang Simon, Atagpuan mi ya ing Mesiya (ngana wari, ing Cristo). 42At tiki neng Andres i Simon kang Jesus.
Linawe neng Jesus at ngana, Ika i Simon a anak nang Juan. Mayaus kang Cefas.#1:42 CEFAS: amanung Aramaico a mangabaldugan batu. (Ngana wari, Pedro.)#1:42 King Griego: Petros amanung mangabaldugan batu.
Ing Pamaniaus nang Jesus kari Felipe at Nathanael
43Kabukasan, birian nang Jesus ing munta ya Galilea. Atagpuan ne karin i Felipe at nganang Jesus, Tuki ka kanaku! ( 44Tau ya Betsaida i Felipe, ing balen da ri Andres at Pedro.) 45Penintun neng Felipe i Nathanael at ngana keya inyang ikit ne, Atagpuan mi ya itang mababanggit king libru na ning Kautusan a sinulat nang Moises at mababanggit munaman karing kasulatan da ring propeta: i Jesus ning Nazaret a anak nang Jose.
46Nganang kinutang Nathanael, Atin waring mayap a lunto Nazaret?
Mekibat ya i Felipe, Tara, lawan mu.
47Inyang ikit nang Jesus king lalapit ya keya i Nathanael, nganang migsalita tungkul kang Nathanael, Oyan ing tune Israelita! Keya ala kang akit a pamagkunwari!
48Kitang nang Nathanael, Makananu mu kung akilala?
Nganang mekibat Jesus, Bayu na ka inaus Felipe, ikit da na ka inyang atyu ka lalam ning tanaman a higera.
49Nganang Nathanael, Maestro, ika ing Anak ning Dios! Ika ing Ari ning Israel!
50Mekibat ya i Jesus, Maniwala ka wari uli na mu ning sinabi ku kekang ikit da kang atyu lalam ning tanaman a higera? Maygit pa kanyan ing akit mu! 51#Gen 28:12.At tiglung nang Jesus, Ing katutuan sasabian ku kekayu ngan: akit yeng makabuklat ing banua at tipa-manik la ding anghel ning Dios king tulid ning Anak ning Tau.

Currently Selected:

Juan 1: PmPV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy