Mātaio 2
CIMRNT

Mātaio 2

2
Te au tangata pakari
1Ē kia 'ānau a Iēsū i Bētelehēma i Iūdea ra, i te au rā o te ariki ra o Heroda, inā, 'e au tangata pakari tei 'aere mai ki Iērūsalēma mei te 'itinga o te rā mai, ē kua ui maira, 2“Tei 'ea te ariki 'ānau 'ōu o te Ngāti Iūda nei? Kite ake nei 'oki mātou i tōna 'ētū i te 'itinga o te rā, ē e 'aere mai nei mātou kia 'akangāteitei atu i aia.”
3Ē kia 'akarongo akera te ariki ko Heroda i te reira, kua taitaiā akera aia ma tō Iērūsalēma katoa. 4E 'akaputuputu maira aia i te kau ta'unga nunui katoa ē te au Pū'āpi'i Ture o te 'iti tangata, kua ui atura aia ki a rātou, “Tei 'ea te ngā'i i 'ānau ei te Mesia?”
5“'Ei Bētelehēma i Iūdea nei,” kua pa'u maira rātou. “Tē pērā maira 'oki te tātā'anga'ia mai e te peroveta:
6 # Mik 5.2 ‘Ē ko koe, e Bētelehēma, i te 'enua o Iūda nei,
kāre koe i te meangiti rava i rotopū i te au tūtara o Iūda;
nō roto mai i a koe tēta'i tūtara,
ē nāna e arataki i tōku nei 'iti tangata i a Īserā'ela.’ ”
7I reira, kua tiki pōiri atura a Heroda i te au tangata pakari, ē kua ui mārie atura ki a rātou i te tuātau o te mama'anga mai o taua 'ētū ra. 8Kua 'akaunga atura aia i a rātou ki Bētelehēma, nā kō atura, “Ka 'aere, ka kimi mārie i taua tamaiti iti ra, ē kia kitea aia e kōtou, e 'akakite mai ki āku, kia 'aere katoa atu au e 'ara'ara atu i aia.”
9Ē kia 'akarongo akera rātou i te tuatua a te ariki ra, 'aere atura. Ē inā, te 'ētū tā rātou i kite ana i te 'itinga o te rā, kua nā mua atura i a rātou e tae 'ua atu ki runga a'o i te ngā'i tei reira taua tamaiti ra, 'akano'o i'ora. 10Ra'i rava akera tō rātou rekareka i tō rātou kite'anga i taua 'ētū ra. 11E tae atura rātou ki roto i te 'are, kite atura rātou i taua tamaiti ra, ē tōna metua va'ine ko Māria, tuturi i'ora rātou ki raro, 'ara'ara atura i aia. Tatara akera i tā rātou 'apinga, tuku atura i te tao'ongā rima, te 'auro, te tāpou kakara ē te manongi.
12Ē i ako'ia maira rātou nā roto i te moemoeā ē, auraka e 'oki ki a Heroda ra, 'aere atura rātou ki tō rātou 'ua'orāi 'enua nā tēta'i mataara kē.
Te 'oro kē'anga ki Aiphiti
13E riro atura te aronga pakari, mama maira tēta'i 'āngela a te 'Atu ki a Iōsēpha nā roto i te moemoeā, nā kō maira, “Ka tū, ka rave i te tamaiti ē tōna metua va'ine, e 'oro ki Aiphiti. E no'o ki reira e tae 'ua atu ki te tuātau e 'akakite atu ei au ki a koe; nō te mea, tē kimi ra a Heroda i te tamaiti e tā.”
14Kua tū akera aia, rave i'ora i te tamaiti ē tōna metua va'ine, 'aere atura ki Aiphiti i te pō. 15#Hos 11.1No'o atura ki reira e tae akera ki te matenga o Heroda. Tupu atura tā te 'Atu i tuatua maira nā roto i te peroveta, “I tikina'ia e au taku tamaiti mei Aiphiti mai.”
Te tāmate'anga o te au tamariki
16E kite atura a Heroda i reira ē, kua tāpikipiki'ia aia e te au tangata pakari ra, mākitakita rava akera aia, 'akaue atura, e tā i te tamariki tamāroa kātoatoa i Bētelehēma ē te au ngā'i i reira a'o, mei tē 'ānau maira e tae 'ua atu ki te rua mata'iti ra, mei te tuātau maira tāna i ui mārie ki te au tangata pakari ra.
17I reira te tupu'anga o te tuatua a te peroveta a Iēremia i te nā kō'anga mai ē,
18 # Ier 31.15 “'E reo tei kitea i Rama,
'e auē ē te tangi ē te mi'i ma'ata;
ko Rā'ela i te 'iri'ea'anga i tāna au tamariki,
ē kāre rava akera aia i anoano kia 'akapūma'ana'ia, nō te mea, kāre ake nei rātou.”
Te 'oki'anga mai mei Aiphiti
19Ē kia mate a Heroda, inā, kua mama maira tēta'i 'āngela a te 'Atu ki a Iōsēpha i Aiphiti nā roto i te moemoeā, 20nā kō maira, “Ka tū, ka rave i te tamaiti ē tōna metua va'ine, ē ka 'oki ki te 'enua o Īserā'ela, nō te mea, kua mate te aronga i umuumu e tā i te tamaiti nei.” 21Kua tū akera aia, kua rave i'ora i te tamaiti ra ē tōna metua va'ine, 'oki maira ki te 'enua ra o Īserā'ela.
22Kia 'akarongo rā aia ē, tei a Ārekelau te 'au 'ei tūpa'u i tōna metua i a Heroda i Iūdea ra, mataku i'ora aia kia 'aere ki reira. Ē i ako'ia maira aia nā roto i te moemoeā, 'aere atura aia ki te tu'anga 'enua ra ko Galilea. 23#Mār 1.24; Luk 2.39; Ioa 1.45E tae atura aia, kua no'o i'ora ki tēta'i 'ōire ko Nāzarēta te ingoa, tupu atura tei tuatua'ia nā roto i te au peroveta ra ē, “E karanga'ia aia 'e tangata Nāzarēta.”