Matye 1
BSK

Matye 1

1
Zanset Zezi-Kri
(Lk 3.23-38)
1Sa i lalis bann zanset Zezi-Kri, desandan David, ki ti li menm en desandan Abrahanm:
2Abrahanm ti papa Izaak; Izaak ti papa Zakob; Zakob ti papa Zida ek son bann frer. 3Zida ti papa Peres ek Zara; zot manman ti apel Tamar. Peres ti papa Hesronn; Hesronn ti papa Aranm; 4Aranm ti papa Aminadab; Aminadab ti papa Naasonn; Naasonn ti papa Salmonn; 5Salmon ti papa Boaz; son manman ti apel Rahab. Boaz ti papa Obed, son manman ti apel Rit. Obed ti papa Zese; 6Zese ti papa David.
Lerwa David ti papa Salomon; son manman ti fanm Iri. 7Salomon ti papa Roboanm; Roboanm ti papa Abya; Abya ti papa Asaf; 8Asaf ti papa Zozafat; Zozafat ti papa Zoranm; Zoranm ti papa Ozyas; 9Ozyas ti papa Yoatanm; Yoatanm ti papa Akaz; Akaz ti papa Ezekyas; 10Ezekyas ti papa Manase; Manase ti papa Amonn; Amonn ti papa Zozyas; 11Zozyas ti papa Yekonya ek son bann frer. Sa ti dan lepok ki pep Izraelit ti ganny deporte Babilonn#1.11 War 2 Rwa 24.12-16..
12Apre ki pep Izraelit ti'n ganny deporte Babilonn, Yekonya ti fer Sealtiel; Sealtiel ti papa Zorobabel; 13Zorobabel ti papa Abihoud; Abioud ti papa Elyakim; Elyakim ti papa Azor; 14Azor ti papa Sadok; Sadok ti papa Akim; Akim ti papa Elihoud; 15Elihoud ti papa Eleazar; Eleazar ti papa Matan; Matan ti papa Zakob; 16Zakob ti papa Zozef ki ti marye avek Mari; Mari ti donn nesans Zezi, ki zot ti apel Mesi.
17An tou, ti annan 14 zenerasyon depi Abrahanm ziska David, 14 zenerasyon depi David ziska deportasyon Babilonn, e 14 zenerasyon depi deportasyon Babilonn ziska nesans Mesi.
Nesans Zezi
(Lk 2.1-7)
18La dan ki sirkonstans Zezi-Kri ti ne: Mari, manman Zezi ti'n fiyanse avek Zozef. Me avan ki zot ti konmans viv ansanm, i ti trouv li ansent par laksyon Lespri Sen.
19Zozef, son mari, ti en zonm zis. Pour li pa dezonor Mari piblikman, i ti deside kas fiyansay an sekre.
20Letan i ti pe mazin sa, en lanz Senyer ti aparet avek li dan en rev. I ti dir li, “Zozef, garson David! Pa bezwen per pour pran Mari koman ou fanm, akoz sa zanfan ki i pou gannyen, in ganny formen par laksyon Lespri Sen. 21I pou donn nesans en garson, e ou ava apel li Zezi#1.21 Zezi i vedir: Senyer i sove., akoz i pou sov son pep dan son bann pese.”
22Tousala in arive pour ki tou sa ki Senyer ti'n dir par lentermedyer profet i realize:
23En zenn fiy vyerz pou tonm ansent;
i pou donn nesans en garson,
e zot pou apel li Emanouel#1.23 Eza 7.14.,
savedir, Bondye i avek nou.
24Kan Zozef ti reveye, i ti fer tou parey lanz Senyer ti'n ordonn li e i ti pran Mari koman son fanm. 25Me i pa ti ganny okenn relasyon avek li, ziska ki i ti donn nesans en garson ki Zozef ti apel Zezi.

Labib An Kreol Seselwa © Seychelles Bible Society, 2013.


Learn More About Labib An Kreol Seselwa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.