YouVersion Logo
Search Icon

Exodus 2

2
Ang Pagkatawo ni Moises
1May isa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nakapangasawa sang isa ka babayi nga kaliwat man ni Levi. 2Nagbusong ini nga babayi kag nagbata sing lalaki. Sang makita niya nga maayo ang lawas sang bata, gintago niya ini sa sulod sang tatlo ka bulan. 3Pero sang indi na niya matago ang bata, nagkuha siya sang basket nga hinimo halin sa tanom nga papyrus kag ginpintahan niya ini sang alkitran. Dayon ginsulod niya ang bata sa sini nga basket kag ginbutang ang basket sa mga tigbaw sa higad sang Suba sang Nilo. 4Ang utod nga babayi sang sini nga bata nagatindog sa unhan nga nagatan-aw kon ano ang matabo sa bata.
5Karon, ang anak nga babayi sang hari sang Egypt#2:5 hari sang Egypt: sa Hebreo, Faraon nagkadto sa Suba sang Nilo para magpaligo. Ang iya mga suluguon nga babayi nagalakat-lakat sa higad. Karon, nakita niya ang basket sa mga tigbaw, gani ginpakuha niya ini sa isa sang iya mga suluguon. 6Dayon ginbuksan niya ang basket kag nakita niya ang bata nga nagahibi, gani naluoy gid siya sa bata. Nagsiling siya, “Isa ini sa mga Hebreo nga bata.”
7Dayon nagpalapit ang utod nga babayi sang bata sa prinsesa#2:7 prinsesa: sa literal, anak nga babayi sang Faraon. Amo man sa bersikulo 8, 9 kag 10. kag nagpamangkot, “Gusto mo bala nga kuhaan ko ikaw sang isa ka Hebreo nga babayi nga magpatiti kag mag-atipan sang bata para sa imo?” 8Nagsabat ang prinsesa, “Sige.” Gani naglakat ang utod sang bata kag ginkadtuan niya ang ila iloy kag gindala sa prinsesa. 9Nagsiling ang prinsesa sa iloy sang bata, “Dal-a ini nga bata, patitia kag atipana para sa akon kay suhulan ko ikaw.” Gani ginkuha niya ang bata kag gin-atipan.
10Sang nalutas na ang bata, gindala siya sang iya iloy sa prinsesa, kag ginkabig siya sang prinsesa nga iya anak. Gin-ngalanan sang prinsesa ang bata nga Moises,#2:10 Moises: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginkuha kay siling niya, “Ginkuha ko siya sa tubig.”
Nagpalagyo si Moises sa Midian
11Isa ka adlaw, sang dako na si Moises, nagkadto siya sa iya mga kadugo, kag nakita niya nga ginapabudlayan sila kag ginapaobra sing tudo-tudo gid. Nakita niya ang isa ka Egyptohanon nga nagakastigo sang isa ka Hebreo nga iya kadugo. 12Nagpanan-aw tan-aw si Moises sa palibot kon may nagatulok; kag sang wala siya sing may nakita, ginpatay niya ang Egyptohanon kag ginlubong ang bangkay sa balas.
13Pagkasunod nga adlaw, naglakat liwat siya kag nakita niya ang duha ka Hebreo nga nagaaway. Ginpamangkot niya ang isa nga may sala, “Ngaa ginakastigo mo ang imo kapareho nga Hebreo?” 14Nagsabat ang tawo, “Sin-o ang naghimo sa imo nga pangulo kag manughukom namon? Ano, patyon mo man bala ako pareho sa ginhimo mo sa Egyptohanon?” Hinadlukan si Moises kag nagsiling sa iya kaugalingon, “Nahibaluan gali sang mga tawo ang akon ginhimo.”
15Pagkahibalo sang hari sang Egypt sa ginhimo ni Moises, nagtinguha siya sa pagpatay sa iya, pero nagpalagyo si Moises sa Midian kag didto nag-estar. Pag-abot niya sa Midian, nagpungko siya sa kilid sang bubon. 16Karon, ang pito ka anak nga babayi sang pari sa Midian nagkadto sa pagsag-ob para sa mga ilimnan sang mga sapat sang ila amay. 17May nag-abot man didto nga mga manugbantay sang sapat kag ginpahalin nila ang mga babayi kag ang ila mga sapat, pero ginbuligan sila ni Moises kag ginpainom pa niya ang ila mga sapat.
18Pagpuli sang mga babayi sa ila amay nga si Reuel,#2:18 Reuel: Amo ang isa ka ngalan ni Jetro. Tan-awa sa 3:1. ginpamangkot niya sila, “Ngaa temprano pa kamo nagpuli subong?” 19Nagsabat sila, “May isa ka Egyptohanon nga nagbulig sa amon kontra sa mga manugbantay sang sapat, kag ginsag-uban pa gani niya kami kag ginpainom ang amon mga sapat.” 20Nagpamangkot ang ila amay, “Ti, diin na siya? Ngaa ginbayaan ninyo siya? Tawga ninyo siya kag agdaha nga magkaon.”
21Nagsugot si Moises nga magdayon sa balay ni Reuel, kag sang ulihi ginpaasawa ni Reuel sa iya ang iya anak nga si Zipora. 22Nagbusong si Zipora kag nagbata sing lalaki, kag gin-ngalanan siya ni Moises nga Gershom,#2:22 Gershom: posible ang buot silingon sa Hebreo, pangayaw didto kay siling niya, “Pangayaw ako sa sini nga lugar.”
23Pagkaligad sang malawig nga tinuig, napatay ang hari sang Egypt. Pero sige gihapon ang pag-antos sang mga Israelinhon sa ila pagkaulipon. Nagpangayo sila sang bulig, kag nakaabot ini sa Dios. 24Nabatian sang Dios ang ila mga pag-ugayong, kag gindumdom niya ang iya kasugtanan kay Abraham, Isaac, kag kay Jacob. 25Nakita sang Dios ang ila kahimtangan kag naluoy gid siya sa ila.

Currently Selected:

Exodus 2: APD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy