Гняв

3 Дни

Гневът се случва и на най-добрите от нас! Твоят отговор на гнева се базира на доверяването на Бог и на размишляване върху Неговото слово. Разгледай плана за четене Доверие заедно с темата Гняв. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да ти помогнат да реагираш правилно на гнева. Нека животът ти бъде преобразен чрез наизустяване на Писанието! За подробна система за запаметяване на Словото посетете: http://www.MemLok.com

Издател

Бихме искали да благодарим на Memlok, the Bible Memory System, за предоставянето на структурата на този план. За повече информация относно Memlok, посетете: http://www.MemLok.com

За издателя

Завършен повече от 750000 пъти