Lyding

Dag 1 van 4 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
Lyding is 'n belangrike deel van die Christelike geloof - 2 Timoteus 3:12 en jou Goddelike reaksie daarop groei deur jou ontmoeting met God en meditasie op Sy Woord. Die volgende verse, wanneer gememoriseer word, kan jou bemoedig tot 'n Goddelike reaksie teenoor lyding. Laat jou lewe verander word deur die Skrif te memoriseer. Vir 'n omvattende manier om die Skrif te memoriseer, besoek http://www.MemLok.com