Op Vaste Rots

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Fokus op sy krag

Wanneer jy probleme uit jou eie krag probeer hanteer, kan jy maklik oorweldig voel. Wanneer jy op God fokus te midde van jou probleme, word jy van sy krag bewus en dink jy nie meer heeltyd aan jouself en jou eie tekortkominge nie.

Jy kan enigiets hanteer wanneer jy dit in die krag van God aanpak. Dit wat vir jou onmoontlik is, word die ruimte waar God wys watter geleenthede daar vir jou is.

Indien jy jou grootste probleme vir God sou gee, hoe sou Hy dit as geleenthede kon gebruik om iets groots deur jou te doen?