Houding

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking
Baie mense sê dat houding alles is. Jy is nie altyd in beheer van dit wat gebeur nie, maar jy is in beheer van hoe jy daarop reageer. Jou houding is die enigste ding waaroor jy totale beheer het. Die Bybel gebruik die woord verstand om jou houding te beskryf meer as wat die woord houding self gebruik word. Nietemin, dit waaraan jy dink lei tot aksies en jou aksies lei tot gewoontes. Jou gewoontes ontwikkel jou karakter en jou karakter ontwikkel jou toekoms. Alles begin met jou houding en verstand. Wat sê die Bybel oor jou houding?