KOLOSSENSE 3:3

KOLOSSENSE 3:3 AFR83

want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel