PSALMS 79
AFR53

PSALMS 79

79
Die vertrapte volk van God.
1 'n PSALM van Asaf.
o God, #Klaagl. 1:10heidene het gekom in #Ps. 74:2u erfdeel, hulle het u heilige tempel verontreinig, #Jer. 26:18; Miga 3:12Jerusalem tot puinhope gemaak.
2 # Deut. 28:26; Jer. 15:3 Hulle het die lyke van u knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van u gunsgenote aan die wilde diere van die land.
3Hulle het húlle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet #Jer. 14:16sonder dat iemand hulle begrawe.
4Ons het vir ons bure #Ps. 44:14; Dan. 9:16'n smaad geword, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is.
5Hoe lank, Here, sal U vir ewig toornig wees, sal u #Sef. 1:18ywer brand soos 'n vuur?
6 # Jer. 10:25 Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat U #Jes. 45:4,5nie ken nie, en oor die koninkryke wat u Naam nie aanroep nie.
7Want hulle het Jakob verteer en sy woning verwoes.
8 # Jes. 64:9 Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie; laat u barmhartighede ons gou tegemoetkom, want ons is baie swak.
9Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes #Ps. 25:11ter wille van u Naam.
10Waarom sou die heidene sê: Waar is hulle God? Laat voor ons oë onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van u knegte.
11Laat #Ps. 102:21die gesug van die gevangene voor u aangesig kom; laat die kinders van die dood oorbly na die grootheid van u arm.
12En vergeld ons bure #Gén. 4:15 ens.sewevoudig #Jes. 65:6,7; Lk. 6:38in hulle skoot die smaad waarmee hulle U, o Here, gesmaad het.
13En ons, u volk en die #Ps. 74:1skape van u weide, ons sal U vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons u lof vertel.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953