PSALMS 80
AFR53

PSALMS 80

80
Die wingerdstok van die Here.
1VIR die musiekleier; #Ps. 60:1op die wysie van: „Lelies.” 'n Getuienis. Van Asaf. 'n Psalm.
2 o Herder van Israel, hoor tog; U wat #Ps. 81:6Josef #Ps. 77:21soos skape lei, wat #Ps. 99:1bo-oor die gérubs troon, verskyn in ligglans!
3Wek u mag op #Núm. 2:18 ens.voor Efraim en Benjamin en Manasse, en kom ons te hulp!
4 o God, #Ps. 60:3; Klaagl. 5:21herstel ons, en #Núm. 6:25laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!
5 # Ps. 59:6 o Here, God van die leërskare, hoe lank nog rook #Mt. 7:7,11u toorn by die gebed van u volk?
6U het hulle #Ps. 42:4tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink.
7U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir #Ps. 44:14ons bure, en ons vyande drywe die spot.
8 o God van die leërskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!
9 # Jes. 5:1-7 'n Wingerdstok het U uitgetrek uit Egipte; U het die #Ps. 44:3nasies uitgedrywe en hom geplant.
10U het voor hom plek gemaak, en hy het wortels geskiet en die land vervul.
11Die berge was oordek met sy skaduwee, en met sy ranke die seders van God.
12Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote #Ps. 72:8na die Rivier toe.
13Waarom het U #Ps. 89:41 ens.; Jes. 5:5sy mure stukkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan, hom kaalpluk?
14Die wildevark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld, wei hom af.
15 o God van die leërskare, kom tog terug; aanskou uit die hemel en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok;
16en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat U vir Uself grootgemaak het.
17Hy is #Jes. 33:12met vuur verbrand, hy is afgekap; vanweë die dreiging van u aangesig kom hulle om.
18 # Lk. 1:66 Laat u hand wees oor die man van #Ps. 80:16u regterhand, oor #Ps. 8:5,6die menseseun wat U vir Uself grootgemaak het.
19Dan sal ons nie van U afwyk nie; hou ons in die lewe, dan sal ons u Naam aanroep.
20 o Here, God van die leërskare, #Ps. 80:8herstel ons; laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953