HEBREËRS 4
AFR53

HEBREËRS 4

4
1LAAT ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle #Hebr. 12:15agtergebly het nie.
2Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos #Hebr. 3:18aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.
3Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: #Ps. 95:11; Hebr. 3:11Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie — alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is.
4Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: #Gén. 2:2En God het op die sewende dag van al sy werke gerus;
5en nou hier weer: #Ps. 95:11; Hebr. 3:11Hulle sal in my rus nie ingaan nie.
6Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en #Hebr. 3:18diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie #Hebr. 3:19ingegaan het nie,
7bepaal Hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later #Ps. 95:7; Hebr. 3:7,13deur Dawid spreek, soos gesê is: #Ps. 95:7; Hebr. 3:7,13Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.
8Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van 'n ander dag daarná spreek nie.
9Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God;
10want #Openb. 6:11wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.
11Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand #Hebr. 3:12,18,19in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.
12Want #Joh. 12:48die woord van God is #I Petr. 1:23lewend en kragtig en #Jes. 49:2skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van #I Thes. 5:23siel en gees en van gewrigte en murg, en is #I Kor. 14:25'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
13En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.
Christus oortref die hoëpriesters van die ou verbond.
14TERWYL ons dan 'n groot #Hebr. 3:1Hoëpriester het wat #Hebr. 7:26deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, #Hebr. 10:23laat ons die #I Tim. 6:13belydenis #Hebr. 10:23vashou.
15Want #Jes. 53:3ons het nie 'n #Hebr. 3:1hoëpriester #Hebr. 5:2wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat #Hebr. 2:18in alle opsigte versoek is net soos ons, #Joh. 8:46; II Kor. 5:21maar sonder sonde.
16 # Hebr. 10:19,22 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953