HEBREËRS 5
AFR53

HEBREËRS 5

5
1 # Hebr. 8:3 WANT elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op #Hebr. 2:17in die dinge wat in betrekking tot God staan, #Hebr. 9:9om gawes en offers vir die sondes te bring
2 # Hebr. 2:18; 4:15 as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook #Hebr. 7:28met swakheid bevange is.
3En daarom juis moet hy, #Lev. 4:3net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer.
4En #Núm. 16:5niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, #Ex. 28:1net soos Aäron.
5So het Christus ook #Joh. 8:54Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hý het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: #Hebr. 1:5U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
6Soos Hy ook op 'n ander plek sê: #Ps. 110:4; Hebr. 7:17,21U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
7Hy wat in die dae van sy vlees #Mt. 26:39,44gebede en smekinge met #Mt. 27:46 ens.sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom #Mk. 14:36uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs —
8Hy, al was Hy #Joh. 14:31; Hebr. 1:1die Seun, het #Filip. 2:8gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;
9en #Hebr. 2:10nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, #Hebr. 2:10'n bewerker van ewige saligheid geword
10en is deur God genoem #Hebr. 5:6'n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek;
11waaroor ons veel te sê het wat #II Petr. 3:16swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
12Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle #Gal. 4:3; Hebr. 6:1die eerste beginsels van #Rom. 3:2die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan #I Kor. 3:2melk en nie aan vaste spys nie.
13Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is.
14Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953