HEBREËRS 3
AFR53

HEBREËRS 3

3
Christus groter as Moses. Waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid.
1DAAROM, heilige broeders, deelgenote van #Filip. 3:14die hemelse roeping, let op #Joh. 20:21die Apostel en #Hebr. 2:17; 4:14,15; 5:5,10 ens.Hoëpriester van ons #I Tim. 6:13belydenis, Christus Jesus,
2wat getrou was aan Hom wat Hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis.
3Want Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate #Mt. 16:18hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis;
4want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
5En Moses was wel getrou in sy hele huis as #Ex. 14:31; Núm. 12:7'n dienaar, #Deut. 18:15,18,19om te getuig van wat nog gespreek sou word,
6maar Christus as #Hebr. 1:2,8; 5:8; 7:3,28Seun oor sy huis. #I Tim. 3:15; I Petr. 2:5En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem #Rom. 5:2; Hebr. 6:11,18van die hoop tot die einde toe onwrikbaar #Hebr. 3:14vashou.
7Daarom, soos #Hand. 1:16; Hebr. 9:8die Heilige Gees spreek: #Ps. 95:7 ens.Vandag as julle sy stem hoor,
8verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie,
9waar julle vaders My versoek, My beproef het en my werke veertig jaar lank gesien het.
10Daarom het Ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê: Altyd dwaal hulle met die hart. Maar húlle het my weë nie leer ken nie,
11sodat Ek in my toorn gesweer het: Hulle sal in my rus nie ingaan nie.
12Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.
13Maar #Hebr. 10:24,25vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle #Rom. 7:11deur die verleiding van die sonde verhard word nie.
14Want ons het deelgenote van Christus geword, as #Hebr. 3:6ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar #Hebr. 3:6vashou;
15omdat daar gesê word: #Hebr. 3:7Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie.
16 # Núm. 12:2,4,11; 14:2,4,11,24,30; Deut. 1:34-36,38 Wie was dit dan wat gehoor het en Hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie?
17En op wie was Hy veertig jaar lank vertoornd? Was dit nie op die wat gesondig het, #I Kor. 10:5wie se lyke in die woestyn geval het nie?
18En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames?
19En ons sien dat #Hebr. 4:6hulle deur #Hebr. 4:11ongeloof nie kon ingaan nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953