I TIMÓTHEÜS 2
AFR53

I TIMÓTHEÜS 2

2
Gebed vir alle mense.
1IN die eerste plek vermaan ek dan dat #Efés. 6:18smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;
2vir konings en #Rom. 13:1almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.
3 # I Tim. 5:4 Want dit is goed en aangenaam voor #Lk. 1:47God, ons Verlosser,
4 # Joh. 3:16,17; I Tim. 4:10 wat wil hê dat alle mense gered word en #II Tim. 3:7tot kennis van die waarheid kom.
5Want #Rom. 3:30daar is een God en een #Gal. 3:19,20; Hebr. 8:6; 9:15; 12:24Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,
6 # Mt. 20:28; Efés. 1:7; Kol. 1:14; Tit. 2:14 wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis #Rom. 5:6; Efés. 1:10op die regte tyd,
7waartoe ek aangestel is as 'n prediker en #I Kor. 9:1apostel — ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie — 'n #Hand. 9:15; 13:2leraar van die heidene in geloof en waarheid.
8Ek wil dan hê dat die manne #Mal. 1:11; Joh. 4:21op elke plek moet bid en #Ps. 24:4heilige hande ophef sonder toorn en twis.
Pligte van die vrou.
9SO ook moet #I Petr. 3:3; Tit. 2:3die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie,
10 # I Petr. 3:4 maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.
11Die vrou moet haar in stilte laat leer #I Kor. 14:34in alle onderdanigheid.
12Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.
13Want #Gén. 1:27Adam is eerste gemaak, daarna Eva.
14En Adam is nie verlei nie, maar #II Kor. 11:3die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.
15Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953