I TIMÓTHEÜS 3
AFR53

I TIMÓTHEÜS 3

3
Pligte van die opsieners en diakens.
1 # I Tim. 1:15 DIT is 'n betroubare woord: as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreflike werk.
2 # Hand. 20:28 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, #I Petr. 4:9gasvry, #II Tim. 2:24bekwaam om te onderrig;
3geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie;
4 # I Tim. 3:12 een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle #Tit. 2:7waardigheid in onderdanigheid hou.
5Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir #I Tim. 3:15die gemeente van God sorg dra?
6Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in #II Petr. 2:4dieselfde oordeel as die duiwel val nie.
7Maar hy moet #Hand. 6:3ook goeie getuienis hê van #Mk. 4:11die buitestaanders, sodat hy nie in veragting en #II Tim. 2:26in die strik van die duiwel val nie.
8Net so moet #Filip. 1:1die diakens #Tit. 2:2waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie,
9 # I Tim. 1:19; 3:16 manne wat die verborgenheid van die geloof in #II Tim. 1:3'n rein gewete hou.
10En #I Tim. 5:22hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak; daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien.
11Net so moet die vroue waardig wees, geen #Tit. 2:3kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles.
12Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer.
13Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus.
14Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom.
15Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in #Hebr. 3:6die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid.
16En, onteenseglik, #I Tim. 1:19die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar #Joh. 1:14in die vlees, #Mt. 3:16is geregverdig in die Gees, het #Mt. 28:2; Lk. 2:13; 24:4verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, #Kol. 1:6,23is geglo in die wêreld, is #Hand. 1:2opgeneem in heerlikheid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953