I TIMÓTHEÜS 1
AFR53

I TIMÓTHEÜS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, 'n apostel van Jesus Christus, #Tit. 1:3volgens die bevel #Lk. 1:47van God, ons Verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons Hoop,
2aan #Hand. 16:1Timótheüs, #I Kor. 4:17; I Tim. 1:18my ware kind in die geloof: Genade, barmhartigheid, vrede van God onse Vader en Christus Jesus, onse Here!
Die ware evangelie.
3SOOS ek jou versoek het toe ek na Macedónië op reis was, moet jy in Éfese wag om sekere persone te beveel dat hulle #I Tim. 6:3geen ander leer moet leer nie,
4en hulle nie besig hou met #I Tim. 4:7; II Tim. 4:4; Tit. 1:14fabels en eindelose #Tit. 3:9geslagsregisters nie, wat net #II Tim. 2:23twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is.
5Maar #Rom. 13:10die doel van die gebod is liefde #II Tim. 2:22uit 'n rein hart en #I Tim. 1:19'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof,
6waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies;
7hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.
8Maar ons weet dat #Rom. 7:16die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik
9en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en #Hebr. 12:16ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars,
10 # I Kor. 6:9; Hebr. 13:4 hoereerders, sodomiete, #Ex. 21:16mensediewe, leuenaars, #Mt. 5:33meinediges en wat daar anders met die #II Tim. 4:3gesonde leer in stryd is,
11volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God #I Tim. 2:7wat aan my toevertrou is.
12En ek dank Hom #Filip. 4:13wat my krag gegee het, Christus Jesus, onse Here, dat Hy my getrou geag en in die bediening gestel het,
13my wat vroeër 'n lasteraar en 'n #Hand. 8:3vervolger en 'n geweldenaar was. Maar #I Kor. 7:25aan my is barmhartigheid bewys, omdat #Joh. 9:39,41; Hand. 3:17ek dit onwetend gedoen het in ongeloof.
14 # I Kor. 15:10 En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.
15 # I Tim. 3:1; II Tim. 2:11; Tit. 3:8 Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat #Rom. 5:8; I Joh. 3:5Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, #Efés. 3:8van wie ek die vernaamste is.
16Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.
17Aan #I Tim. 6:15die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, #Rom. 16:27; Judas 25alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
18Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, #I Tim. 1:2my kind Timótheüs, ooreenkomstig #I Tim. 4:14; II Tim. 1:6die profesieë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die #I Kor. 9:7; I Tim. 6:12; II Tim. 2:3,4goeie stryd kan stry
19en #I Tim. 3:9aan die geloof en #I Tim. 1:5'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof #I Tim. 6:9skipbreuk gely,
20onder wie daar is #II Tim. 2:17Himenéüs en #Hand. 19:33Alexander, wat ek #I Kor. 5:5aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953