I PETRUS 2
AFR53

I PETRUS 2

2
1 # Efés. 4:22 LÊ dan af alle boosheid en #Efés. 4:31alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle #Jak. 4:11kwaadpratery;
2en verlang sterk soos #Mt. 18:3pasgebore kindertjies na die onvervalste #I Kor. 3:2melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei,
3as julle ten minste #Hebr. 6:5gesmaak het dat die Here #Lk. 6:35goedertieren is.
4Kom na Hom toe, die lewende steen wat #Vers 6,7deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is;
5en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot #Hebr. 3:6'n geestelike huis, #Vers 9'n heilige priesterdom, #Rom. 12:1; Hebr. 13:15om geestelike offers te bring wat #Filip. 4:18aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
6Daarom staan dit ook in die Skrif: #Jes. 28:16Kyk, Ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en #Rom. 9:33die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.
7Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: #Ps. 118:22Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword; en: #Jes. 8:14'n Steen van aanstoot en 'n rots van struikeling —
8 vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, #Rom. 9:22waarvoor hulle ook bestem is.
9Maar julle is #I Petr. 1:2'n uitverkore geslag, 'n #Openb. 1:6koninklike priesterdom, #Deut. 26:19'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle #Hand. 26:18uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,
10julle #Rom. 9:25,26wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.
Die eerbare lewenswandel onder die heidene. Onderwerping aan die owerheid.
11GELIEFDES, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes #Jak. 4:1wat stryd voer teen die siel;
12en #Filip. 2:15hou julle #Gal. 1:13lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van #I Petr. 3:16kwaaddoeners, hulle #Mt. 5:16op grond van #Mt. 5:16die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van #Lk. 19:44besoeking.
13 # Rom. 13:1 Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here — of dit die koning is as opperheer,
14of die goewerneurs as sy gesante, #Rom. 13:4om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys.
15Want so is #I Petr. 3:17dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring,
16 # Gal. 5:1 as vrymense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as #I Kor. 7:22diensknegte van God.
17Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.
Pligte van Christelike diensknegte.
18DIENSKNEGTE, #Efés. 6:5wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is.
19Want dit is genade #Mt. 5:10as iemand, #Rom. 13:5ter wille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly.
20Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? #I Petr. 3:14Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly — dit is genade by God.
21Want #Hand. 14:22hiertoe is julle geroep, omdat #I Petr. 3:18Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;
22 # Jes. 53:9 Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie;
23 # Jes. 53:7 wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;
24 # Jes. 53:4; Mt. 8:17 wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, #Rom. 6:2sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; #Jes. 53:5deur wie se wonde julle genees is.
25Want #Jes. 53:6julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer #I Petr. 5:4na die Herder en Opsiener van julle siele.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953