I PETRUS 1
AFR53

I PETRUS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PETRUS, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die #Jak. 1:1verstrooiing in #Hand. 2:9Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië,
2 # I Petr. 2:9 uitverkore volgens #Hand. 2:23; Rom. 8:29die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en #Hebr. 10:22; 12:24besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: #II Petr. 1:2Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!
Danksegging weens die hoop op die saligheid.
3 # II Kor. 1:3; Efés. 1:3 GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons #Joh. 3:3; vers 23die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop #I Petr. 3:21deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
4sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat #Mt. 6:20in die hemele bewaar is vir ons
5wat #Joh. 10:28 ens.in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
6Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — #I Petr. 5:10'n kort tydjie bedroef onder #Jak. 1:2allerhande beproewinge,
7sodat #Jak. 1:3die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar #I Kor. 3:13deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en #Rom. 2:7,10eer en heerlikheid #I Petr. 4:13by die openbaring van Jesus Christus;
8vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, #Joh. 20:29al sien julle Hom nou nie, tog glo en #Joh. 16:22julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap,
9 # Hebr. 10:36; I Petr. 5:4 en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.
10Aangaande hierdie saligheid het #Rom. 1:2die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,
11en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd #II Petr. 1:21die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en #Lk. 24:26die heerlikheid daarna.
12Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in #Hand. 2:2-4die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is — dinge waarin die engele begerig is om in te sien.
Vermaning om heilig te wees.
13DAAROM, #Efés. 6:14omgord die lendene van julle verstand, #I Petr. 4:7; 5:8wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word #Vers 7by die openbaring van Jesus Christus.
14Soos gehoorsame kinders #I Petr. 4:2,3moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore #Hand. 17:30; Efés. 4:18in julle onwetendheid bestaan het nie.
15Maar #II Kor. 7:1; I Thes. 4:7; II Petr. 3:11soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele #Gal. 1:13; vers 18lewenswandel heilig word,
16omdat daar geskrywe is: #Lev. 11:44Wees heilig, want Ek is heilig.
17En as julle Hom as Vader aanroep wat #Jak. 2:1sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in #I Petr. 3:15vrees gedurende die tyd van julle #I Petr. 2:11vreemdelingskap;
18omdat julle weet dat julle nie deur #I Kor. 6:20verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele #Gal. 1:13; vers 18lewenswandel wat #Gal. 3:13deur die vaders oorgelewer is nie,
19maar #Hand. 20:28deur die kosbare bloed van Christus, soos van #Joh. 1:29'n lam #Hebr. 9:14sonder gebrek en vlekkeloos,
20 # Hand. 2:23; Openb. 13:8 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar #Hebr. 1:1in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,
21julle wat deur Hom glo in God #Hand. 2:24wat #Hand. 3:13; Filip. 2:9Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.
22As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid #Hand. 15:9; Jak. 4:8julle siele deur die Gees tot ongeveinsde #Hebr. 13:1; I Petr. 2:17; 3:8broederliefde #Hand. 15:9; Jak. 4:8gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit 'n rein hart;
23 # Vers 3 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, #Hand. 10:36; Jak. 1:18deur die #Hebr. 4:12lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.
24Want #Jes. 40:6,8; Jak. 1:11alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,
25 # Ps. 119:89; Mt. 24:35 maar #Hebr. 4:12die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is #Hebr. 4:12die woord wat aan julle verkondig is.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953

YouVersion gebruik koekies om jou ervaring persoonlik te maak. Deur ons webwerf te gebruik, aanvaar jy ons gebruik van koekies soos beskryf in ons Privaatheidsbeleid.