JAKOBUS 5
AFR53

JAKOBUS 5

5
Veroordeling van die onbarmhartige rykes.
1 # Jak. 4:13 KOM nou, julle #Lk. 6:24rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom.
2 # Mt. 6:20 Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel.
3Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. #Rom. 2:5Julle het skatte vergader #Vers 8,9in die laaste dae.
4Kyk, #Lev. 19:13; Jer. 22:13die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en #Deut. 24:15die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van #Rom. 9:29die leërskare.
5Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos op #Jer. 12:3'n slagdag.
6 # Jak. 2:6 Veroordeel, #Jak. 4:2vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie teen julle nie.
Vermaning om geduldig te wees. Die eed. Die gebed. Die bekering.
7WEES dan geduldig, broeders, #I Thes. 2:19; I Petr. 4:7tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit #Deut. 11:14die vroeë en die laat reën ontvang het.
8Julle moet ook geduldig wees; #I Thes. 3:13versterk julle harte, #I Thes. 2:19; I Petr. 4:7want die wederkoms van die Here is naby.
9Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die #I Petr. 4:5; Openb. 22:12Regter staan voor die deur.
10Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld #Mt. 5:12die profete wat in die Naam van die Here gespreek het.
11Kyk, #Mt. 5:10ons reken hulle geluksalig #Mt. 10:22wat verdra. Julle het gehoor van #Job 1:21 ens.; 2:10die lydsaamheid van Job, en julle het #Job 42:10,12die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.
12Maar bo alles, my broeders, #Mt. 5:34moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie.
13Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? #Efés. 5:19Laat hom psalmsing.
14Is daar iemand siek onder julle? Laat hom #Hand. 11:30die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here #Mk. 6:13met olie gesalf het.
15En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs #Jes. 33:24; Mt. 9:2as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.
16Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. #Núm. 11:2; Deut. 9:18 ens.; I Sam. 12:18; I Kon. 17:20; II Kon. 4:33; 19:15-20; 20:2-5; II Kor. 1:6; I Tim. 2:1Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.
17Elía was 'n mens net soos ons, en #I Kon. 17:1hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie;
18en #I Kon. 18:42hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.
19Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en #Mt. 18:15iemand hom bekeer,
20laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en #Ps. 32:1; I Petr. 4:8'n menigte sondes sal bedek.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953