PSALMS 26
NLV

PSALMS 26

26
Ek is onskuldig
1’n Dawidspsalm.
Laat aan my reg geskied, Here,
want ek was opreg
in my doen en late.
Ek het op die Here vertrou
sonder om te twyfel.
2Toets my, Here,
en ondervra my.
Ondersoek my motiewe
en my toegeneentheid.
3Want ek is gedurig bewus
van u liefde;
ek het volgens u waarheid
gelewe.
4Met leuenaars
gaan ek nie om nie;
met skynheiliges
gaan ek nie saam nie.
5Ek verag die byeenkoms
van bose mense,
en by die goddeloses sit ek nie.
6Ek was my hande
as teken van my onskuld
en verskyn voor u altaar, Here,
7terwyl ek ’n danklied sing
en vertel van al u wonders.
8Here, u woonplek het ek lief,
die plek
waar u heerlikheid woon.
9Moenie my saam met
sondaars wegvee nie.
Moenie dat ek
saam met moordenaars
omkom nie.
10Hulle hande is gevul
met bose planne,
hulle regterhande
vol omkoopgeld.
11Maar ek lewe
in opregtheid;
red my en wees my genadig.
12My voete staan vas
op gelyke grond.
Daarom prys ek die Here
in die vergadering.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling