PSALMS 27
NLV

PSALMS 27

27
Die Here gee my moed
1’n Dawidspsalm.
Die Here is my lig
en my redding.
Vir wie moet ek dan vrees?
Die Here is my lewenstoevlug.
Vir wie sal ek dan bang wees?
2Wanneer bose mense kom
om my te verslind,
my vyande en teenstanders
my aanval,
struikel en val húlle.
3Al sou ’n magtige leër
teen my optrek,
ek sal nie bang wees nie.
Al sou hulle my aanval
in ’n geveg,
selfs dán sal ek hoopvol bly.
4Een ding vra ek van die Here,
en dit sal ek bly soek:
om in die huis van die Here
te bly
al die dae van my lewe,
om my te verbly in sy goedheid,
en in sy tempel
daaroor na te dink.
5Want as gevaar dreig,
sal Hy my wegsteek.
Hy sal my in sy woning
verberg.
Hy sal my op ’n hoë rots
laat staan.
6Dan sal ek my kop hoog oplig
bokant my vyande
wat my omring.
In sy woning
sal ek
offers van vreugde bring
terwyl ek sing
en met musiek die Here loof.
7Luister tog na my as ek roep,
Here.
Wees genadig,
verhoor my gebed!
8U het vir my hart gesê:
“Kom en dien My.”
Ek antwoord:
“Here, ek kom U dien.”
9Moenie U vir my
verberg nie,
of u dienaar in toorn
verwerp nie.
U was nog altyd my helper.
Moenie my nou
verlaat nie;
moenie my
in die steek laat nie,
God van my verlossing!
10Selfs al sou my pa en ma
my verlaat,
die Here sal my styf vashou.
11Leer my hoe om te lewe,
Here.
Lei my op ’n gelyke pad,
want my vyande wag my in.
12Moenie my oorgee
in die hande van my vyande nie.
Hulle bring vals getuies
teen my
en hulle blaas geweld aan
teen my.
13Tog is ek daarvan oortuig:
Die Here se goedheid
sal ek sien
hier in die land
van die lewendes.
14Vertrou op die Here!
Wees sterk en skep moed!
Ja, vertrou op die Here!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling