PSALMS 25
NLV

PSALMS 25

25
Ek vertrou op die Here
1’n Dawidspsalm.
Ek rig my tot U, Here.
2 Ek vertrou op U, my God!
Moenie dat ek
in die skande kom,
of my vyande
oor my laat juig nie.
3Niemand wat op U wag,
word ooit beskaam nie,
maar húlle word beskaam
wat bedrieg sonder oorsaak.
4Here, wys my die weg
wat ek moet gaan,
leer my u paaie.
5Lei my deur u waarheid
en leer my,
want U, o God, is my redder.
Die hele dag wag ek vol hoop op U.
6Dink, o Here, aan u liefde
en medelye,
van altyd af deur U bewys.
7Moenie dink aan die opstand
en die sonde van my jeug nie;
Here, dink eerder aan my
met troue liefde,
ter wille van u goedheid.
8Die Here is goed
en doen wat reg is.
Daarom wys Hy vir sondaars
die regte pad.
9Mag Hy die nederiges
op die regte weg lei,
en vir dié wat beskeie is,
sy pad leer.
10Die paaie van die Here
is goedheid en trou
vir dié wat getrou is
aan die bepalings
van sy verbond.
11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe tog my sondes,
want dit is baie.
12Wie is die een
wat die Here dien?
Hy sal hom wys
watter pad hy moet kies.
13Hy sal in voorspoed lewe,
en sy nageslag
sal die beloofde land beërwe.
14Die Here se voorneme
is duidelik
vir dié wat Hom dien.
Aan hulle
maak Hy sy verbond bekend.
15Ek kyk altyd op na die Here
vir hulp,
want Hy sal my voete
van die vangnet bevry.
16Draai u gesig na my
en bewys genade aan my,
want ek is alleen
en in diep nood.
17Die kwellinge van my gedagtes
word al meer.
Verlos my tog
uit hierdie ellende!
18Kyk na my pyne en kwellinge,
en vergeef tog al my sondes.
19Kyk hoeveel vyande
is teen my,
hoe hulle my haat met venyn!
20Beskerm my en red my!
Bewaar my van vernedering,
want ek vertrou op U.
21Mag opregtheid en eerlikheid
my beskerm,
want ek wag op U.
22O God, bevry Israel
uit al sy nood.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling