Châm-ngôn 19:21

Châm-ngôn 19:21 VIE1925

Trong lòng loài người có nhiều mưu-kế; Song ý-chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Châm-ngôn 19:21

Chia sẻ

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm-ngôn 19:21

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.