YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

Baiboly Katolika

Malgache

Baiboly Katolika

TENY FANOLORANA

Ny Baiboly no boky mirakitra ny Tenin’Andriamanitra, Teny famonjena nasainy nampitaina tamin’ny alalan’ireo Mpaminany sy Apôstôly, notsilovin’ny Fanahy Masina manokana mba hahatafita tsy misy diso ny hafatr’Izy Andriamanitra. Ao no ahitana ny fitiavany tsy misy fietra, hatramin’ny nahariana an’izao tontolo izao, sy ny nanirahany ny Zanany hanatanteraka ny famonjena antsika, ka hatramin’ny fiainan-ko avy haharitra mandrakizay, hiafaran’ny tantara manontolo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy