YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

NBG-vertaling 1951

Dutch

In 1911 besloot een aantal theologen een nieuwe Nederlandse vertaling te maken die in de breedte van de kerken gebruikt kon worden en in taalgebruik niet te zeer van de Statenvertaling af zou wijken. In 1927 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) deze onderneming en kwam er schot in. De vertalers waren afkomstig uit verschillende protestantse kerken en maakten deel uit van verschillende theologische richtingen. In 1939 verscheen het Nieuwe Testament en in 1951 de volledige Bijbel. De NBG-vertaling 1951 werd al heel snel door de meerderheid van de protestantse kerken in gebruik genomen, en is lange tijd de meest gebruikte vertaling geweest binnen de protestantse kerken. Tekstovername De tekst van de NBG-vertaling 1951 mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 50 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een bijbelboek en/of dan 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd. De volgende copyrightvermelding moet vermeld worden: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951. Text usage The text of the NBG-vertaling 1951 may be freely quoted and/or printed without prior written permission from the copyright holder(s) up to a maximum of 50 verses, if the number of words quoted does not amount to more than 50% of a biblical book and/or than 50% of the text of the work in which they are quoted. The following copyright notice must be included: The biblical text in this publication has been taken from the NBG-vertaling 1951, © Netherlands Bible Society 1951. .


Netherlands Bible Society

NBG51 PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Netherlands Bible Society

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy