YouVersion Logo
Search Icon

Kitaabu Senuŋo kuu foloo

Ñiŋ Kitaabu Senuŋo safeeta Kambiya bankoo le kaŋ, wo kamma la a safeeta Kambiya Mandinka kaŋo le to.

Kambeŋ Kutoo safewo Mandinka kaŋo to, datita 1979 saŋo le la, a banta 1989 saŋo la, aduŋ a fintita wo saŋo faŋo le la. Kambeŋ Kotoo safewo Mandinka kaŋo to, datita 1991 saŋo le la, a banta 2010 saŋo la. Kambeŋ Kutoo seyinkaŋ safewo naata dati 2006 saŋo la, bituŋ a banta 2009 saŋo la.

Moo jamaa mennu ye londoo soto Kitaabu Senuŋo to, wolu le ye Kitaabu Senuŋo safee Mandinka kaŋo to. Mandinka jamaa aniŋ a kaŋ moyilaa jamaa, ka bo Yeesu noomalanka kafu jamaa to, Kambiya, Kaasamaasi aniŋ Jine-Bisawu le maabeeta ñiŋ Kitaabu Senuŋo safewo to.

Ñiŋ dookuwo bee keta Kambiya Bible Society dookuu bundaa niŋ WEC International deemaari bundaa le koto, ka bo niŋ Noora Kuliŋo la deemaaroo la.

M̀ be ñiŋ Kitaabu Senuŋo duŋ na a karannaalu bee bulu, ka bo niŋ duwaa la, fo a si ke ì ye badaa-badaa nafaa ti. 


Bible Society in the Gambia

MNKBI PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Bible Society in the Gambia

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy