A SƐB-SÕW (DBDC)

Dagra [Dagara, Northern]

Read Version: A SƐB-SÕW

A SƐB-SÕW

La Bible en Dagara

Dagara DC Bible

Naaŋmɩn so yãanɩ puoru, ʋ na sàw a tõ-kpɛ̃ɛ, tõ-sõw ŋa nyɛ̃ nʋɔr kʋb zie a yuona a! Bʋnʋ tõ-sõw n'ʋ tɩ yere? A Sɛb-sõw, a Naaŋmɩn ƴɛ̀rʋ lɩɛbʋ a tɩ Dagara kɔkɔr pʋɔ.

\p Mɔ̃-bàalʋ cuw pʋɔ, a yome 1997 sob daar'a a ton tɩ tĩ, ɛ́ a tɩ sɛw k'ʋʋ baarɩ yome pie nɩ anũu ƴãw, a pɛr lɛ kɛ́ 2012. Ɛcɛ, yel-fɛrɩ na ta yel-fɛrɩ a wa so na a dàa taw tɔl blã, ɛ́ a ton baarɩ a 2013 ŋa pʋɔ.

\p Lãw kãw bɛ na bʋɔlɛ a farsɩ kɔkɔr pʋɔ kɛ́ «Alliance Biblique du Burkina Faso», ʋʋ ɩ a lãw ʋl na sõwne a Sɛb-sõw lɩɛbʋ tome a kɔkɛɛ bʋʋrɛ bʋʋrɛ pʋɔ a, ʋlɛ n'ʋ ƴãw fãw bɩɛlɩ a ton ʋ wa tɩ baarɩ à ŋá.

\p A Sɛb-sõw na põ ziir ayi a, Wõ-ta-kʋra nɩ Wo-ta-paala a, a Wõ-ta-paala n'ʋ a ton tɩ tĩ nɩ. Ɛ́ tɩ za bãwnɩ a na a Wõ-ta-paala sɛbɛ na yi a yome 2007 sob daar a. Dɩ̃a a, a Sɛb-sõw za, a Wõ-ta-kʋra nɩ a Wõ-ta-paala, ʋlɛ n'ʋ kpɩɛr a tɩ nuru pʋɔ.

\p Dagara biir i, tɩ tɛr'ɩ zu-nʋ̃ɔ̀ a na-bʋ̃-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ ŋa na kpɩɛr a tɩ nuru pʋɔ a! Libie nɩ bʋ̃-tɛrɩ yaga za bɛ n'a a sɛbɛ ŋa na ɩ tɩ páw ɛ. Nyɔ-vʋʋrʋ na ɩ nyɔ-vʋʋrʋ a n'ʋ tɩ na páw a ʋ kanʋ pʋɔ, tɩmɛ wa sàw de a lɛ ʋ na yel a! 

Alliance Biblique du Burkina Faso

Publisher

Bible Society of Burkina Faso

Other Versions from This Publisher

A NAAŊMƖN PƲLƖ̃-TA-PAALAAA SƐB-SÕWALA KA KUMAGourmanchéma BibleKÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGOLAWA A BOO SONBORELAWA A BOO SONBORE 2011LAYIDUKURASEBR SÕNGOU TIENU MAAMA TILI 2013WẼNNAAM SEBRE 2014

Available Versions

Total Versions:2,795
Total Languages:1,863

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.