Uwspółcześniona Biblia Gdańska (PUBG)

Polski [Polish]

Read Version: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

This project is being undertaken by the Gate of Hope Foundation. Its founders are Brent Riggs and Joe West. Brent and Joe have both been pastors and gospel preachers for more than 25 years. They are working closely with Polish nationals to update the old grammar and vocabulary of the 1632 Polish Gdańsk Bible. For more information, visit the website at

www.wrotanadziei.org

Ten projekt jest realizowany przez Fundację Wrota Nadziei. Fundatorami są Brent Riggs i Joe West. Brent and Joe są pastorami i kaznodziejami ewangelii od ponad 25-ciu lat. Pracują ściśle z Polakami, żeby uwspółcześnić archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Więcej informacja można uzyskać na stronie

www.wrotanadziei.org

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

Publisher

Gate of Hope Foundation

Other Versions from This Publisher

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Available Versions

Total Versions:2,001
Total Languages:1,357

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.