Rengah Jian (RJ)

Nibong [Western Penan]

Read Version: Rengah Jian

Surat Jajii' Maréng ha' Penan bu'un bu'un senuai taun 1974. Keruwah koléé' néh tong taun 1999. Jin hun inah Surat Jajii' Maréng ha' Penan pu'un peresa' ngan tenenep. Éh senuai kepéh iteu' inah éh keruwah koléé' la'o néh tenenep. Pu'un éh tenenep jin gaya' ha, pakai ha' éh reng ngan éh lumang kenejam, kivu gaya' ha' Penan. Jelua' koléé'ayat surat péh naneu' ti'eng dokoo' néh lenaa' ngan omok kejam ngan lumang. Pu'un kuraa' kuraa' ngaran surat, ngaran kelunan ngan ngaran retek lepah kenaléu dokoo' ha' néh makin tepih tong ha' Yunani. Barei' Matiut inah niso Matius, Makut inah niso Markus, Keristus inah niso Kristus.

Hun ateng ha' néh ngan iah nah ha' bara' tong Yésus kenat péh Allah, ateng ha' inah pu'un senurat palaa' orop ja'au ka' Néh kenat péh lah. Ha' pekelenaa' tong siget surat lepah nasek dokoo' nolong kelunan éh purung éh.

Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' kivu Surat Jajii' Maréng lem ha' Yunani ( The Greek New Testament) éh senuai Pengepemung Irah éh suai Surat Tuhan ( United Bible Societies).

Surat Jajii' Maréng ha' Penan senuai kivu surat Tuhan (Today's English Version) ngan Surat Rengah Jian lem ha' Melayu Malaysia (1996, 2001).

Ga' néh Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' nena' dokoo' peparen Kristus, Tuhan lu' ngan dokoo' neu' pengejian Néh, kekat irah éh purung éh omok pepit kepéh gahang lem pengelan jin réh purung Surat Jajii' Maréng iteu'.

Publisher

Bible Society of Malaysia

Other Versions from This Publisher

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Alkitab Berita Baik Catholic Interconfessional BibleAlkitab Berita Baik Protestant BibleBALA LUK DO'Bup KudusBuuk Do KinorohinganHakcipta - Biatah BidayuhKenyah New TestamentRengah JianTanou Moonsoi Timugon

Available Versions

Total Versions:2,828
Total Languages:1,882

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.