YouVersion Logo
Search Icon

Mga Taga-Efeso 4:26

Mga Taga-Efeso 4:26 - Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy