ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 11:5

Bible Verse of the Day - day 86 - image 26822 (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 11:5)