ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:4-9

Bible Verse of the Day - day 80 - image 14190 (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:4-9)