Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan

5 Araw

Ito ang panahon upang magsaya, ngunit ito rin ang pinakamaraming gawain.  Halika na sa ilang sandali ng pahinga at pagsamba na magpapanatili sa iyo sa lahat ng maligayang paggawa ngayong panahon. Ayon sa librong Unwrapping the Names of Jesus: An Advent Devotional, ang limang araw na debosyonal na gabay na ito ay tutulong sa iyo upang matanggap ang kapahingahan kay Jesus ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagtigil at pag-alala sa Kanyang kabutihan, ipahayag ang iyong pangangailangan, hangarin ang Kanyang kapayapaan, at magtiwala sa Kanyang katapatan.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Moody Publishers sa pagbabahagi ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: http://onethingalone.com/advent

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 7500 ang natapos basahin