2 Mga Taga-Corinto

1 Linggo

Ang simpleng gabay na ito ay gagabay sa iyo sa pag-aaral ng aklat ng 2 Mga Taga-Corinto at mainam na gamitin para sa indibidwal o pangkatang pag-aaral.

Tagapaglathala

Ang Gabay na ito ay nilikha ng YouVersion. Para sa karagdagang impormasyon at mga sanggunian, maaaring bisitahin ang www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin