1 & 2 Pedro

4 Araw

Ang simpleng gabay na ito ay gagabay sa iyo sa pag-aaral ng 1 & 2 Pedro at mainam na gamitin para sa indibidwal o pangkatang pag-aaral.

Tagapaglathala

Ang Gabay na ito ay nilikha ng YouVersion. Para sa karagdagang impormasyon at mga sanggunian, maaaring bisitahin ang www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin