Jesus, Kailangan Kita

2 Araw

Ramdam mo ba ang maigting na pangangailangan para kay Jesus? Ang dalawang araw na gabay sa panalangin na ito ay dinisenyo upang makatulong sa iyong panahon ng pag-iisa kasama Siya at tulungan kang manawagan sa Kanya. Nagsisilbi rin itong kasama sa panalangin para sa seryeng may walong bahagi na "Jesus, Kailangan Kita" ng Thistlebend Ministries.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Thistlebend Ministries sa pagkakaloob ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa: www.thistlebendministries.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin