Pamumuhay sa Kabutihan ng Diyos

4 na Araw

"Magpakabuti ka!" paulit-ulit na naririnig ng mga bata—sa kanilang mga magulang, guro at mga naghahari-hariang mga nakatatandang kapatid. Ngunit ano nga ba ang "kabutihan"? Sa apat na araw na gabay na ito, ikaw at ang iyong mga anak ay magkasamang matutuklasan ang pagkkaiba ng kumikilos ng maayos sa tunay na pagiging mabuti. Sa bawat araw ay may kalakip na panalanging panghimok, maikling pagbabasa ng Banal na kasulatan at paliwanag, mga aktwal na gawain at katanungang magagamit sa talakayan.

Tagapaglathala

Mula sa www.focusonthefamily.com/youversion ng Focus on the Family. © [[2011]] [Jeanne Gowen Dennis]. Ginamit nang may pahintulot. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: www.focusonthefamily.com/youversion.

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin